Home
Wij over onszelf
Geschiedenis
Verenigingen
Openingstijden
Mogelijkheden zaal
Contact
Location

 

 

 ’t Strooienhuis heeft al een rijke geschiedenis achter zich. 

Vanaf 1782 zou er een tapperij en bierhuis zijn geweest, maar waarschijnlijk was er al tussen 1740 en 1748 een tent met een strooien dak. Waarin bier geschonken werd voor de troepen die in die jaren in de omgeving gelegerd waren tijdens de Oostenrijkse successie-oorlog. De latere stenen herberg had aanvankelijk ook een strooien dak maar er kwamen pannen op, nadat het rieten dak door vonken van de passerende stoomtram brand was gevlogen.

Zo zag het er vroeger uit

 

 

 

 

De aanleg van de stoomtram, in 1890, is bepalend geweest voor wat het twee eeuwen lang geweest zou zijn: een vrachtknooppunt. Met een weegbrug voor bieten en pulp naast het pand. Op de gevel stond 'Station Strooien Huis', een naam die veel meer dan die lading dekte. Het was niet alleen hét vervoerscentrum van Etten, Leur en Hoeven, maar ook café, voederplaats voor paarden, brandweerpost, stembureau, brievenbus.  Dit heeft zich allemaal afgespeeld in het pand met de Franse kap dat vooraan op het kruispunt stond van de Lage Donk en de Hoevenseweg. Dit pand zou gesloopt moeten en naar achteren gebouwd worden, omdat er fietspaden aan de weg aangelegd zouden worden. Tussentijds heeft de familie de Rooij het station gekocht in 1925 van de familie Evers. Zij zijn op dit moment nog steeds de uitbaters van wat het nu is café 't Strooienhuis.

Zo zag het eruit op de kruising Lage donk – Hoevenseweg.

 

 

Sinds 1969 wordt er horeca uitgevoerd in het huidge pand. Eerst bestond dat nog uit het café zonder zaal in 1980 werd er besloten om er een kleine feestzaal met bovenwoning aan te zetten, toen werd er al gevoetbal op het terrein.

In 2008 werd er een complete make - over aan de zaal gegeven, Nieuwe bar, nieuwe  toiletten en een aparte ingang zodat de gasten niets meer met het cafe te maken hadden. De overkapping die voor de ingang stond werd er in 2011 bij betrokken zodat de zaal nu in zijn huidige status staat. 

 

 

 

Luchtfoto: 't Strooienhuis

 

 

Cafè `t Strooienhuis  | info@strooienhuis.nl

to Top of Page